6 tips for å lage en markedsplan

Steffen Aaserud

Et mål uten en plan er kun et ønske. Om du skal oppnå målene for din bedrifts markedsføring er det avgjørende å ha en god markedsplan.

En markedsplan er et veikart frem i tid (ofte 6-12 måneder) som viser hva slags mål dere har for markedsføringsaktivitetene deres, målsetningene, målgruppene, hvilke kanaler dere skal bruke, hvilke tjenester eller produkter dere skal satse på, hvorfor kunden skal velge dere og hva slags konkurrenter dere har.

En god markedsplan gjør markedsføringen langt mer effektiv og forutsigbar. Den skaper en felles forståelse i bedriften for hvordan man skal nå målsetningene deres og hva deres overordnede mål er.

I denne artikkelen har vi samlet seks tips for hvordan du kan komme i gang med din egen markedsplan.

 

1. Målsetning

Det er ofte lurt å begynne med slutten, det vil si: Hva vil dere oppnå? Ofte kan dette være økt salg, ekspansjon inn i nye geografiske områder, eller høyere konvertering av kunder på nettsiden. Målet deres vil forme hvordan markedsplanen utformes og hvilke aktiviteter som utføres.

For eksempel vil en markedsplan med mål om å skape flere salg i en ny by eller å lansere et nytt produkt i et eksisterende marked se nokså forskjellige ut.

Målene for markedsplanen bør være klare, tydelige, detaljerte og målbare. Om man har formulert klare mål er det langt enklere å undersøke underveis og i ettertid om man har oppnådd målsetningene sine.

 

2. Målgruppe

Det er lett å ha et generelt mål om å for eksempel øke salg av et produkt eller en tjeneste, men det er avgjørende at man avgrenser målgruppen sin. Hvem er det du vil nå og hvor bor disse menneskene?

Målgruppen er viktig for hvordan en markedsplan settes sammen og hvilke prosesser og kanaler man velger å satse på. Uten en klar tanke om hvem du skal nå kan fort markedsføringen bli altfor generell og lite effektiv.

Om man eksempelvis har en innholdsplan hvor de ulike artiklene siktes inn på vidt forskjellige målgrupper, kan planen over tid ha svært liten innvirkning sammenlignet med om man hadde en klar formening om hvem målgruppen var på forhånd.

 

3. Kanalvalg

Når du har bestemt deg for en målgruppe blir det viktig å velge deg ut kanaler hvor denne målgruppen befinner seg. Her finnes det mye lett tilgjengelig statistikk som viser hvilke kanaler ulike aldersgrupper bruker, eksempelvis fra SSB og Ipsos.

Den nye rapporten fra Ipsos viser at Facebook er svært mye brukt i alle aldersgrupper, men spesielt blant 40 + og er et gunstig sted å annonsere om man ønsker å nå denne målgruppen, om du ønsker å nå yngre kunder kan Instagram være det rette stedet å begynne.

Om man ønsker å nå noen i tyveårene eller noen i sekstiårene bør man ofte benytte seg av ulike kanaler, siden disse har ulike interesser og vil ofte benytte seg av ulike sosiale medier og nettsider. Målrettede annonser i riktig kanal er et effektivt våpen i enhver markedsplan.

 

4. Prioriterte produkter/tjenester

Det er viktig å gjøre det klart i en markedsplan hvilke produkter eller tjenester dere ønsker å prioritere og løfte frem. I denne sammenheng kan det være viktig å ha tette bånd mellom salgs- og markedsavdelingen slik at man setter søkelys på de samme produktene og tjenestene, og sikter seg inn på samme målgruppe.

Om man har en kampanjepris på et bestemt produkt gir det eksempelvis også mening å løfte frem dette produktet i markedsføringsmaterialet man bruker i sine utvalgte kanaler.

 

5. Hvorfor skal kunden velge dere?

Hva gjør dere unike og hva skiller dere fra konkurrentene i samme bransje? I en markedsplan er det viktig at man evner å løfte frem hvorfor kunden skal velge akkurat dere fremfor deres konkurrenter. Vær ærlige og skriv ned deres styrker og svakheter. På denne måten kan dere løfte frem deres styrker og arbeide videre med deres svakheter.

Dere bør også formulere hva som gjør dere unike. Hva kan dere tilby som ingen andre kan? Har dere et produkt, en tjeneste, prosess, fremgangsmåte eller arbeidsmiljø som gjør dere spesielle og som dere ønsker å fremheve i deres markedsføring?

 

6. Hvilke konkurrenter finnes?

I en markedsplan er det viktig å ha klart for seg hva slags konkurrenter man har i et gitt marked og hvordan man skal evne å konkurrere med disse. Det er eksempelvis alltid lurt å ta en titt på konkurrentene sine nettsider og se hvordan de driver markedsføring og hvordan de når sin målgruppe. Ofte konkurrerer dere om samme målgruppe og derfor er det viktig å se hva andre gjør, slik at dere kan se hva deres styrker og svakheter er, og hvordan dere kan utnytte disse.

 

Vi håper denne artikkelen har gitt dere en god oversikt over hva en god markedsplan bør inneholde. Om dere ønsker hjelp med å komme i gang er det bare å ta kontakt med oss!

Book gratis videomøte med Guru Utvikling

Flere innlegg

Ta kontakt med oss

bildet viser en ansatt

Rune Skasberg

Daglig leder

bildet viser en ansatt

Irene M. Skoglund

Leder leveranse