Guru Utvikling inngår samarbeid om GDPR med Paratum Consulting

Guru Utvikling inngår samarbeid med Paratum

Ønsker GDPR velkommen

Etter å ha fått større forståelse for hva GDPR er har vi sett at dette er til det bedre for alle parter. Vi ønsker jo å kommunisere med de som ønsker informasjon fra oss, sier daglig leder i Guru Utvikling, Rune Skasberg.

Paratum Consulting er et nordisk konsulenthus som spesialiserer seg på GDPR, compliance og prosjektadministrasjon. Etter grundig gjennomgang av de nye lovreglene har selskapet etablert en struktur for å overholde regelverket som kommer.

Vi er veldig glade for å hjelpe Guru Utvikling med deres GDPR-prosjekt, og ser at våre løsninger gir et klart bilde av hvilke tiltak som må gjøres for å være innenfor lovverket, sier Tor Arne Myhre i Paratum Consulting.

Ikke uventet ser Myhre også nytteverdi i Guru Utvikling sine tjenester innen digital markedsføring:

Vi så tidlig at Guru sine tjenester vil hjelpe oss med å skape synlighet for våre tjenester, og da prisbildet er hyggelig var veien til avtale kort.

Startpakke også for Guru sine kunder

Som en del av avtalen vil Guru Utvikling tilby en GDPR-startpakke til sine kunder.

Vi ønsker å bidra til at våre kunder får hjelp av flinke folk. Og via Paratum Consulting er vi trygge på at også våre kunder blir ivaretatt på en god måte.

Paratum Consulting er også nordisk distributør av GDPR Auto, et av markedets beste verktøy for å håndtere forberedelser og de løpende oppgavene ved GDPR samtidig som det sikrer at man har kontinuerlig etterlevelse av lovens krav.


Illustrasjonsfoto for GDPR

Flere innlegg

Ta kontakt med oss

bildet viser en ansatt

Rune Skasberg

Daglig leder

bildet viser en ansatt

Irene M. Skoglund

Leder leveranse