Hvordan skaffe varme prospect til ditt salgsteam?

Gruppebilde workshop Guru Utvikling
Hvordan skal man da skaffe varme prospect til dagens selgere?
Markedsføring & sosialt salg Markedsføring er en samlebetegnelse for kommersielle virksomheters aktiviteter i forbindelse med å planlegge og gjennomføre markedsundersøkelser, produktutvikling, markedspåvirkning og distribusjon av konsepter, varer og tjenester (Wikipedia). Null markedsføring er svært sjelden fornuftig, og er snarveien til dårligere resultater. Jeg gir deg her noen enkle ting å ta tak i for å systematisere din generering av varme prospect til ditt salgsteam.  Daglig leder Rune Skasberg kommer med tips om hvordan man kan skaffe varme prospect til ditt salgsteam Daglig Leder Rune Skasberg.

Hvem, hva, hvordan?

Start med de tre grunnleggende spørsmålene: Hvem snakker vi til, hva vil vi kommunisere, og hvordan skal vi formidle budskapet? Hvem snakker vi til? Ta utgangspunkt i hvilke kunder du har i dag. Hvilke av disse kundene er lønnsomme, og hvilke bransjer har vi best gjennomslagskraft? Hvilke kunder ønsker jeg meg i fremtiden? Hva vil vi kommunisere? For å vite hva du skal kommunisere er det fornuftig å vite hva dine kunder innhenter av informasjon før kjøpsbeslutning. Dette gjøres best ved å snakke med eksisterende kunder, eventuelt lage en spørreundersøkelse (Survey Monkey er en enkel og rimelig løsning for oppgaven). Hvordan skal vi formidle budskapet? Hvilke kanaler som skal benyttes avhenger av hvor dine kunder og potensielle kunder innhenter informasjon. Er de på Facebook bør naturligvis du også være på Facebook. Kanskje vi finner potensielle kunder via LinkedIn, og dine selgere bør ta en aktiv rolle her for å knytte kontakter? Et siste spørsmål: Hvem skal utføre markedsføringen? Bør den outsources eller skal en eksisterende ansatt få dette som en tilleggsoppgave?

Plan & utførelse

Markedsføring i dag handler egentlig ikke om mer enn to ting:

En god plan, og en struktur på utførelse.

I mitt hode er begge deler like viktig. Lykke til på veien til god og fornøyde kunder!

Rune Skasberg

Rune Skasberg

Rune er daglig leder og partner i Guru Utvikling. Gjennom 20 år i arbeidslivet med fokus på salg, ledelse, økonomi, finans og logistikk har han bred erfaring i hva som skaper lønnsomhet. Denne kompetansen benytter vi selvsagt også i dagens digitale verden.

Flere innlegg

Ta kontakt med oss

bildet viser en ansatt

Irene M. Skoglund

Leder leveranse