Samfunnsansvar hos Guru Utvikling

Samfunnsansvar er viktig for oss i Guru Utvikling. For oss betyr samfunnsansvar at vi tar ansvar for våre handlinger og vårt påvirkningsområde, både når det gjelder økonomi, miljø og sosiale forhold. Dette inkluderer for oss tiltak for å redusere negativ påvirkning på miljøet, bidra til å løse samfunnsproblemer, sikre rettferdig behandling av ansatte og bidra til økt mangfold og inkludering.

I Guru Utvikling bruker vi FNs bærekraftsmål som rammeverk for vår strategi knyttet til samfunnsansvar, og alle støtteordninger fra Guru Utvikling krever at mottaker jobber aktivt for å bidra til disse målene nås.
bildet viser de 17 samfunnstjenestene
Bildet viser Rune og Robert på kjøkkenet med en kaffekopp hver

Gurufondet

Årlig avsettes deler av selskapets overskudd til Gurufondet for fremtidig utdeling til samfunnsnyttige prosjekter.

Vi i Guru Utvikling ønsker å bidra til gode rammevilkår for oppvekst, og prosjekter rettet mot barn blir prioritert.

Hvem kan søke?

Alle frivillige organisasjoner kan søke.

Støtteordning for frivillige organisasjoner

Årlig hjelper vi inntil to nye frivillige organisasjoner med kommunikasjon og/eller markedsføring fordi vi ser at dette er en utfordrende del innen frivilligheten.

Aktive støtteordninger 2023

Hvem kan søke?

Alle frivillige organisasjoner kan søke.

Robert Bekkesletten
bildet viser irene ute

Sponsorater

Guru Utvikling avsetter årlig midler til sponsorater. Vi prioriterer samarbeid hvor vi kan aktivere og begeistre våre medarbeidere.

Vi prioriterer organisasjoner som aktivt jobber for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål.

Aktive støtteordninger 2023

Hvem kan søke?

Alle frivillige organisasjoner kan søke.